Ansatte ved Lisleherad Montessoriskole.

Vi har almennlærere og faglærere innen kroppsøving, kunst og handverk, engelsk, matematikk, norsk, samfunsfag, naturfag, pedagogikk og spesialpedagogikk . Vi har folk med etterutdanning innen  veiledning, flerkulturell handlingskompetanse, entreprenørskap, sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. Vi har ansatte som er montessoriutdannet .Vi har også ansatte innen barne-og ungdomsarbeiderfaget og og kokkefaget.

I tillegg er våre ansatte interessert i jakt og fiske, frluftsliv og dyr, sang, dans og musikk, drama og film, yoga, matlaging, design, litteratur, plantedyrking og gode samtaler.

Sitater fra de ansatte:

“Å få jobbe med barn er som å åpne en skattekiste hver dag. Barn har mye å lære oss og er morgendagens voksne. Jeg er stolt over hva barna, de ansatte, styret, foreldre og andre samarbeidspartnere får til sammen i og rundt skolen. Det er med ydmykhet å oppleve denne “reisen” som det er å bygge skolen fram i Maria Montessoris ånd, pedagogikken som treffer det enkelte barn i hjertet.”
“Jeg synes jeg har verdens beste arbeidsplass, først og fremst fordi vi har fantastiske elever. Elevene er lærerens “lærebok”.  Vi bruker mye spennende materiell og setter sammen med elevene høye faglige mål. For å nå dette er trivsel på dagsorden, og dette er noe vi jobber sammen  om, og er aldri opp til den enkelte lærer alene. De ansatte på LMS er faglig sterke og veldig engasjerte. Dette smitter og gjør vår skole til en fantastisk skole. At omgivelsene er vakre med et flott uteområde gir oss også mange muligheter til variasjon og spennende opplevelser. Stortrives på denne flotte skolen!”
“Jeg liker den tette kontakten og relasjonene jeg får med barna på Lisleherad Montessoriskole, her er det lett å se hvert enkelt barn. Jeg er ekstremt glad i jobben min og har alltid en god følelse når jeg kommer inn døra her. Her har vi rutiner og struktur samtidig som vi er har friheten til å ha prosjekter og møte barna der de er.  Vi er i kontinuerlig utvikling og jeg er glad for å være med på denne reisen.”
Jeg har startet montessoriutdanningen og tenker at jeg både er på en personlig og faglig reise. Spennende.
“I en montessoriskole har vi aldersblandede grupper, som bidrar til å skape fellesskapsfølelse. Kollektiv læring og en kultur hvor alle hjelper alle, er viktig. Vi ønsker å utvikle selvstendighet, harmoni og ansvarhetsfølelse hos barna. Materiellet vi bruker er sensorisk og konkret, og hjelper barna til å finne nøklene til sin verden.”
Det gleder meg å motivere mennesker til å oppleve mestring.
“Jeg elsker å undre og filosofere. Det beste med å jobbe på skole er å møte undrende og sosiale mennesker hver eneste dag. Mitt motto er; “Når du først skal gjøre noe, så gjør det ordentlig.”
“Jeg er ofte på utkikk etter nye måter å tenne interessen til elevene på, og jeg elsker når du ser øynene til barna lyse opp når de mestrer noe for første gang. Målet mitt er å få verden inn i et klasserom!”
“Jeg elsker jobben min, for her får jeg muligheten til å utvikle min kreative side. Det samholdet vi har på skolen vår er unikt. Jeg gleder meg til å følge “reisen” videre.”
“Det beste med skolen er friheten vi har til å tilpasse undervisningen. Som pappa blir jeg spesielt glad siden skolen kan legge til rette for hver elev sitt behov.
Det er også et utrolig uteområde på skolen, som innbyr til en av mine største interesser, nemlig fysisk aktivitet.”
“Jeg trives veldig på Lisleherad Montessoriskole, fordi de ansatte er så engasjerte og de ønsker å skape en undervisning som både er morsom og lærerik. Vi er en liten skole, med et stort hjerte.”

Inger-Lise Olsen. Lærer og spesialpedagogisk koordinator. Utdanning: Samfunnsfag, sosialantropologi, kriminologi, arbeidslivskunnskap- entreprenørskap, næringsutvikling og Distriktsaktiv skole, flerkulturellt arbeid, praktisk-pedagogisk utdanning og montessoriutdanning. I videreutdanning 2019: Instruktørutdanning mindfullness.

ingerlise.lms@gmail.com      97698676

Kristine Vestmoen Bjørndalen, grunnskoleutdanning 1-7 trinn med matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag, pedagogikk, spesialpedagogikk. I tillegg økonomi og administrasjon, webdesign.

kristinebjo.lms@gmail.com, 95898413

Tatiana Gonta.

Faglærer i engelsk og pedagogikk, samt morsmålslærer. I montessoriutdanning. Teamleder.

tatiana.gonta.lms@gmail.com.

Frida Leifsdottir.

Faglærer i kunst og handverk, engelsk og montessoriutdanning. Teamleder.

frida.leifs.lms@gmail.com    95244994  (i permisjon)

Torbjørn Nordbø Sandsbakk, spesialpedagog.

Paulina Piasecka. Kroppsøvingslærer.

paulina.piasecka.lms@gmail.com   96720775

Shadi Rzek, lærling.

Karl Arne Lia. Rektor.

Lærerutdanning. Han har hatt en rekke lederverv: Notodden Bordtennisklubb, Idrettsrådet på Notodden, FAU-leder, Utdanningsforbundet. Skoleerfaring som spesialpedagog, kontaktlærer, øvingslærer for studenter oa. Daglig leder i Vi integrerer AS og Notodden FK.

karl.arne.lia@gmail.com tlf. 99258998

Lasse Svanlund. Allmennlærer, sosialpedagogikk og montessoriutdanning.

46660254  lasse.svanlund.lms@gmail.com

Janniken Moland Haugan. Kjøkkenassistent og assistent i kunst og handverk.

46132587   janniken.lms@gmail.com

Ida Olsen. Assistent, barne-og ungdomsarbeider.

idamtk.lms@gmail.com. 46842127

Martin Soleim Holmen. Lærer. Montessoriutdanning.

47632698 martin.holmen.lms@gmail.com

Bård Bråtelia. Assistent.

Baard.lms@gmail.com    98001559

Dag-Rune Carlsen. Assistent, barne- og ungdomsarbeider, vaktmester og verneombud.

45960952   dagrune.lms@gmail.com

Solfrid Hansen. Merkantilansvarlig

solfrid.lms@gmail.com   Tlf: 45960950
Jeg er å treffe på kontoret mandag, tirsdag og torsdag her på montessoriskolen.

Styreinformasjon

STYRET VED LISLEHERAD MONTESSORISKOLE SA- 2020.

  • Styreleder: Helene Brekke

helene@k-prod.no

  • Nestleder:  Lasse Koslung

la-koslu@online.no

  • Styremedlem: Wenche Tøftvang

wetoftvang@yahoo.no

  • Styremedlem: Gry Uhlin Engstu

gry.uhlin-engstu@usn.no

  • Styremedlem:  Egil Kristiansen

ek@nenett.no

  • Styremedlem: Tor Erik Skildrud

te.skildrud@gmail.com

  • Varamedlem:  May Britt Pedersen
  • Ansattes representanter: Dag Rune Carlsen og Lasse Svanlund
  • FAU`s representant: Malin Magnussen Skogholt
  • Kommunens representant: Jan Egil Weiseth

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Lisleherad Montessoriskole SA Skoleåret 2021/22.

FAU  Høst 2021-2022.

SMÅTRINN:

Matilda Bergum.

Monica Nykås Haugen (kasserer)

Lena B. Kleivan

Vara:

Wendy Bråthen

Frode Surtevju

Katrin Grenzer

MELLOMTRINN:

Malin Magnussen Skogholt (leder)

Monica T. Bekkhus

Lillian Sundseth (sekretær)

Vara: Willy Bråthen