På vår skole blir alle barn sett. Vi gir hvert enkelt barn muligheten til å utvikle egne evner og ruster barna til å møte den virkelige verden. Vår stab har høy pedagogisk og faglig kompetanse.

I tillegg til faglig utvikling legger vi vekt på «praktisk-liv»-aktiviteter, som innebærer at elevene er med i den daglige driften. Et fellesskap er avhengig av alle, at elevene blir selvstendige og at i frihet må alle være med å opprettholde struktur og orden. Elevene er med på å dekke på til lunsj, rydde, vanne blomster, tørke støv osv. Skoene skal stå på rett plass, klærne skal henge ordentlig, materiell skal ryddes, søppel skal sorteres og kastes. Dette kan vi gjøre fordi vi har flere timer til rådighet enn den offentlige skolen har.

Skolen har årsplaner innenfor fagene som den offentlige skolen har, men vi er friere i forhold til når temaene blir gjort og vi kobler mange av fagene og deres kompetansemål i tverrfaglige aktiviteter og prosjekt.

 

Hvilke viktige prinsipper i montessoripedagogikken sørger vi for å ivareta?

Det forberedte miljøet: Vi skal ha attraktive og funksjonelle omgivelser som tilfredsstiller barnas fysiske og mentale behov. Dette vil styrke deres utvikling og læring. Omgivelsene skal være i takt med barnas utvikling til enhver tid. Alt i miljøet har en funksjon og ingenting er tilfeldig.

Frihet og ansvar: Det skal gis frihet, men innenfor strukturerte rammer. Det handler om frihet til å bevege seg, frihet til å velge om man vil arbeide alene eller med andre, frihet til å velge hva man vil arbeide med utgangspunkt i en kunnskapsbank, frihet til tidsbruk. Selvstendighet utvikles ut fra frihet, som igjen gir barna selvtillit og hvor de lærer seg å ta ansvar, for seg selv, andre og miljøet. Frihet forutsetter at det er orden og struktur. Å bli selvstendig handler også om å ta del i den praktiske hverdagen.

Individualisering og samarbeid: Når barnet kjenner seg selv, ser sine egne evner og føler trygghet i det, da er man i stand til å samarbeide med andre. Man dyrker de individuelle særtrekkene og når man da samarbeider vil det kunne gi virkelige resultater. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes elev sitt behov og interesse.

Arbeidssyklus: Vi har sammenhengende arbeidsperioder på 3- timers økter på formiddagen, noe som oppmuntrer til konsentrasjon. I en arbeidssyklus ligger det å gjøre valg spontant for så å bygge opp til konsentrasjon. Konsentrasjonsevnen er det viktigste for et barn for å kunne nå optimal læring. Når det er frie valg, er drivkraften gjennom indre motivasjon energigivende og gir konsentrasjon. Det er da sinn, kropp og følelser samordnes.

Konkretisering- motorikk: Bevegelse er en av de viktigste urkrefter i et barn. I bevegelse skapes den nødvendige konsentrasjonen og kunnskapen. Det er gjennom bevegelse vi kommer i kontakt med omverdenen. Hendene er et viktig verktøy for læring, derfor er undervisningen fylt med ulikt montessorimateriell. Montessori sier at vi har et hode, hjerte og hender. Disse må kobles sammen.

Presentasjoner: I motsetning til tradisjonell skole underviser ikke vi hele klasser. Lærerne gjør mange presentasjoner for en mindre gruppe av elever, eller individuelt. Presentasjonene tar utgangspunkt i konkretiseringsmateriell eller aktiviteter. Hensikten er å vekke elevenes interesse slik at de vil mestre og erobre ny kunnskap. Når de lærer seg materiellet, så kan de lære seg emnene. Dette dokumenterer vi underveis i prosessen. Læreren er inspirator, motivator og veileder.

Helheten: I kosmisk utdanning starter vi med helheten og går deretter til detaljene. Disse detaljene gir en ramme som hjelper barnet å se helheten igjen. Dette vil følge dem gjennom videre opplæring og i livet generelt.   «Å kunne forstå denne helheten skaper en opplevelse av meningsfullhet hos barnet, som begynner å se seg selv som del av en større sammenheng.» (Norsk Montessoriforbund, Læreplan for montessoriskolen, 2007, s. 50.)

Nøl ikke med å ta ytterligere kontakt både i form av spørsmål du måtte ha, betraktninger eller at du rett og slett har lyst til å komme på besøk og se hvordan vi gjør det.