Våre ansatte

Vi har montessoripedagoger, allmennlærere og faglærere innen kroppsøving, kunst og håndverk, engelsk, matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag, pedagogikk og spesialpedagogikk. Vi har folk med etterutdanning innen veiledning, flerkulturell handlingskompetanse, entreprenørskap, sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. Vi har også ansatte innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og kokkefaget.

I tillegg er våre ansatte interessert i jakt og fiske, friluftsliv og dyr, sang, dans og musikk, drama og film, yoga, matlaging, design, litteratur, plantedyrking og gode samtaler.

Martin Soleim Holmen

Frida Leifsdottir

Dag-Rune Carlsen

Janniken Moland Haugan

Håkon Kruge

Bård Bråtelia

Gry Elvestad Finnekåsa

Tone Steen Borgen

Jenny Landsverk

Kristian Kjeverud Eggen

Synne Haugan

Inger-Lise Olsen

Ledelse, styre og FAU

Karl Arne Lia
Rektor

Solfrid Hansen
Kontorleder

Dag-Rune Carlsen
Driftsleder

Martin Soleim Holmen
Teamleder mellomtrinn

Frida Leifsdottir

Lene Weirud
FAU-leder

  • Styreleder: Helene Brekke
  • Nestleder: Lasse Koslung
  • Styremedlem: Wenche Tøftvang
  • Styremedlem: Gry Uhlin Engstu
  • Styremedlem: Egil Kristiansen
  • Styremedlem: Tor Erik Skildrud
  • Ansattes representanter: Dag Rune Carlsen og Lasse Svanlund
  • FAU`s representant: Lene Weirud
  • Kommunens representant: Jan Egil Weiseth