Våre ansatte

Vi har montessoripedagoger, allmennlærere og faglærere innen kroppsøving, kunst og håndverk, engelsk, matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag, pedagogikk og spesialpedagogikk. Vi har folk med etterutdanning innen veiledning, flerkulturell handlingskompetanse, entreprenørskap, sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. Vi har også ansatte innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og kokkefaget.

I tillegg er våre ansatte interessert i jakt og fiske, friluftsliv og dyr, sang, dans og musikk, drama og film, yoga, matlaging, design, litteratur, plantedyrking og gode samtaler.

Dag-Rune Carlsen

Ring meg
Mail meg

Frida Leifsdottir

Ring meg
Mail meg

Martin Soleim Holmen

Ring meg
Mail meg

Inger-Lise Olsen

Ring meg
Mail meg

Janniken Moland Haugan

Ring meg
Mail meg

Ida Olsen

Ring meg
Mail meg

Håkon Kruge

Ring meg
Mail meg

Bård Bråtelia

Ring meg
Mail meg

Gry Elvestad Finnekåsa

Ring meg
Mail meg

Tone Steen Borgen

Ring meg
Mail meg

Jenny Landsverk

Ring meg
Mail meg

Ansatt kommer

Ring meg
Mail meg

Ansatt kommer

Ring meg
Mail meg

Ansatt kommer

Ring meg
Mail meg

Ledelse, styre og FAU

Karl Arne Lia
Rektor

Ring meg
Mail meg

Solfrid Hansen
Kontorleder

Ring meg
Mail meg

Dag-Rune Carlsen
Driftsleder

Ring meg
Mail meg

Martin Soleim Holmen
Teamleder mellomtrinn

Ring meg
Mail meg

Monica Nykaas Haugen
FAU-leder

Ring meg
Mail meg

Ansatt kommer

Ring meg
Mail meg
  • Styreleder: Helene Brekke
  • Nestleder: Lasse Koslung
  • Styremedlem: Wenche Tøftvang
  • Styremedlem: Gry Uhlin Engstu
  • Styremedlem: Egil Kristiansen
  • Styremedlem: Tor Erik Skildrud
  • Ansattes representanter: Dag Rune Carlsen og Lasse Svanlund
  • FAU`s representant: Monica Nykås Haugen
  • Kommunens representant: Jan Egil Weiseth