Kontaktinfo

For kontaktinfo for hver enkelt ansatt, se ansatte.

Rektor Inger-Lise Olsen
Tlf: 976 98 676/459 60 950
E-post: rektor@lisleheradmontessori.no