Kontaktinfo

For kontaktinfo for hver enkelt ansatt, se ansatte.

Bjarne Hansens vei 22, 3680 Notodden.

Rektor Karl Arne Lia
Tlf: 992 58 998/459 60 950
E-post: rektor@lisleheradmontessori.no