Til foreldre og foresatte,

INFORMASJONSBREV.

  1. 1.Endring av skoleruta. Elevene begynner på skolen mandag 6. januar i stedet for fredag 3. januar. Vi jobber dette inn og onsdag 30. oktober har vi langdag på skolen. Dette var i utgangspunktet et ønske fra de ansatte, slik at i stedet for å ha planleggingsdag torsdag den 2. januar, blir det fredag 3. januar. Dette ble tatt opp på foreldremøtet i høst og senere i FAU som har godkjent det.
  1. Langdag onsdag 30. oktober (til kl. 1930).Noe av dagen har Halloween som tema. 1. økt er som en vanlig skoledag. 2. økt er det lagt opp til stasjonsarbeid med fokus på  skriving på engelsk og norsk, fortellinger og kunst og handverksaktiviteter. Elevene spiser så middag på skolen. Etter middag er det lagt opp til: “Kino”, trivselsleker, dekorering og sminking.

Det skal ikke være noe som helst kjøpepress på kostymer. Hvis man ikke har, er det helt greit. Vi har sminke og stoffer på skolen. Hvis man ikke vil kle seg ut, er det også helt greit. Det skal være plass til alle, så aktivitetene i løpet av dagen passer alle. Ingen elever/foreldre trenger å bruke penger verken til kostymer eller kiosken på kvelden.  Elevene får gratis gele, kake, drikke og annet godt. FAU og lærerne er i et samarbeid fra kl. 17.00. Se invitasjon (ranselpost) og Facebook-side. Skoledagen er ferdig kl. 19.30 og elevene må hentes.. Yngre søsken kan komme, men da i følge med voksne.

  1. Vi vil at stygt og respektløst språkbruk ikke skal forekomme. Da er samarbeidet skole-hjem svært viktig. Vi gjør følgende: Hvis en elev bruker stygge ord eller utviser disrespekt, får man en advarsel. Andre gangen må eleven ringe hjem og fortelle det. Fint om dere er forberedt på dette og snakker med barna om det. Det kan komme til å bli en del telefoner i en overgangsperiode. Når vi først bestemmer oss for dette, må vi holde dette “varmt” en periode og ikke la det “renne ut i sanden”.
  1. 4.NB! Ved alle tilstelninger og i skolehverdagen må vi av sikkerhetsmessige årsaker si følgende:INGEN PEANØTTER INN I SKOLEN. Vi har to elever med alvorlig grad av peanøttallergi.Husk på dette hvis dere sender med matpakke og/ eller turgodt.

5.Vi har nå hatt kartlegginger i basisfagene og trivselsundersøkelse med elevene. Disse resultatene er analysert med sikte på skolen som helhet og til individnivå. FAU får i sitt møte en grundigere gjennomgang. I denne e-posten får dere konklusjonen forelagt:

Framgangen og nivået er bra.Vi har god oversikt hvor, ovenfor hvem og hva vi skal rette større oppmerksomhet mot. Matematikk må vi fokusere mer på i en periode både på småtrinn og mellomtrinnet.   Samtidig må det alltid fokuseres på lesing og lesestrategier, dette i samarbeid med hjemmet. 

Trivselsundersøkelsen (1.-7.kl i september)

  • 78 % mener at de har gjort noe for å glede eller hjelpe andre på skolen den siste måneden.
  • 73 % har ikke blitt erta eller plaga den siste måneden.27 % har blitt det og det handler om: Blåste meg i fjeset, dytting, stygge ord, ble slått.
  • INGEN har vært med å plage eller erte noen den siste måneden.
  • 88 % har ikke sett noen har blitt erta eller plaga den siste måneden. 12 % har sett det og det handler om dytting, stygge ord, erting, spytta en i fjeset.

Konklusjon: Undersøkelsen viser at alle har venner utenom to på mellomtrinnet. Dette er i seg selv alvorlig som vi forsøker å finne mer ut av gjennom observasjon og elevsamtaler. Vi må generelt og kontinuerlig alltid jobbe med språkbruken, også dette i samarbeid med foreldrene. Elevene får en advarsel, ved gjentakelse må eleven ringe hjem å fortelle hva som er gjort/ sagt. Dytting, ødeleggelse av ting og slåssing er selvsagt ikke akseptabelt. Reaksjonsformer kan diskuteres i FAU og blant de ansatte.

  1. Trivselslekeneer på plass med 3 ulike aktiviteter 4 dager i uka, arrangert av trivselslederne. Elevrådet er også på plass og er aktive. De har hatt følgende innspill. Nytt arrangement av BARNAS HUS- barn hjelper barn, bibliotektjeneste, skoleavis og ønske om Lisleherad Talenter.
  2. Annen informasjon:Vi minner om planleggingsdag for elevene neste fredag 1. november, da har elevene fri. Feiringa av Barnetogprisen er gjort i samarbeid med Notodden Fotballklubb. Grønvollfoss og Årlifoss Sanitetsforening serverte skolefrokost mandag etter høstferiene. De gav elevrådet kr. 5.000,-.

Vi ønsker dere en riktig god helg!!!!