PRAKTISK LIV-AKTIVITETER

Tida er igjen inne for å skjerpe inn rutiner, struktur og orden. Det er noe vi må jevne mellomrom må ha fokus på. Det er fint om dere hjemme både snakker om praktisk liv- aktiviteter vi gjør på skolen (se vedlagte skjema) og gjør alt for at barna deres deltar så mye som mulig med dagligdagse gjøremål hjemme på en selvstendig måte. Dette er helt grunnleggende i montessoripedagogikken.

Vi legger også stor vekt på høflighet og respekt for hverandre. “Folkeskikk” er et begrep vi sammen med barna kan og må snakke mye om, både på skolen og hjemme. Pass på at vi alltid snakker hverandre opp og ikke ned med barna tilstede. Det er sammen, hjem-skole, vi kan få det til.

FAGLIGE RESULTATER 2018-2019, 4.-7, KLASSE OG TRIVSELSUNDERSØKELSEN 7. KL

(1.-3. klassekartlegginger foregår på våren.)

Vi bruker Kartleggeren i engelsk og matematikk i 5.-7. klasse: NB! Et resultat på 100 betyr at resultatet er identisk med landsgjennomsnittet på det trinnet. 130 % betyr 30 % mer enn landsgjennomsnittet, 70 % betyr at eleven har svart rett på 70 % av oppgavene. 60-80 %: Kan ha noen læringsvansker. 40-60 %: Moderate til betydelige læringsvansker på funksjonsområdet. Mindre enn 40 %: Store læringsvansker på dette funksjonsområdet. Det merket med rødt er det nyeste.

  1. kl: Engelsk: 100 (HØST 2018)Februar 2019: 149 (49) Matematikk:115 Februar 2019: 162 (47)
  2. kl: Engelsk:109 (HØST 2018) Februar 2019: 115 (6 )  Matematikk: 98 Februar 2019: 122 (24)
  3. kl.: Engelsk:84 (HØST 2018)Februar 2019: 94 (10) Matematikk: 94.  Februar 2019: 98 (4)

Norsk 5.-7. klasse: Vi er ikke fornøyde med utviklingen av lesehastigheten og spesielt leseforståelsen. Alle som testes ligger på sitt riktige nivå, men vi må effektivisere lesinga på skolen og det må understrekes at det skal leses 15 minutter hjemme hver dag. Lesing er kjempeviktig og har noe å si for forståelsen i alle fag.

Kommentar: Det er en framgang over hele linja i engelsk og matematikk. Det utmerker seg spesielt i 5. klasse og engelsk 6. klasse. Vi må inn med tiltak i skolen på lesehastighet og spesielt leseforståelse for å få den utviklinga vi ønsker.( Høsten 2018 var vi derimot meget fornøyde med leseutviklingen)

  1. kl. :

Engelsk: Vi hadde en intern skriftlig test med 55 oppgaver. Alt over 27 riktige svar er bra,  det var en krevende test. Gjennomsnittet ligger på 38 riktige svar. Spekteret i besvarelser er 20- 48.

Matematikk: Det er en riktig utvikling i faget siden sist kartlegging. Vi må fortsatt legge «trykk» på dette faget.

Lesing: 80 % av elevene har hatt en god utvikling, spesielt på leseforståelse.

Kommentar: Vi er fornøyde med utviklingen og ser at tiltakene vi satte inn før jul virker. Vi må fortsatt legge «trykket» i alle basisfag, spesielt på matematikken.

Elevundersøkelse 7. klasse (Udir): På Elevundersøkelsen skårer vi over nasjonalt,  på fylket og Notodden- skolene: Her måles trivsel, støtte fra lærer støtte hjemmefra, vurdering for læring, læringskultur, mestring, motivasjon, elevdemokrati og medvirkning, felles regler, faglig utfordring.

I tillegg tar vi 3 trivselsundersøkelser internt, i året, den siste i januar.

KONKLUSJON: Vi er meget fornøyde med faglige og sosiale resultater og utvikling utfra analyser. Dette på tross med et år med “turbulens”. De ansatte har gjort en enestående jobb fra august og fram til nå.